מדיניות הפרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר קובעת כיצד אנו, FreboApp Ltd.("אניבוק", "אנו", "שלנו" או"אותנו"), משתמשים במידע אישי (מוגדר להלן) שאנו אוספים, מקבליםומאחסנים לגבי אנשים פרטיים בנוגע לשימוש: (א) באתר Anybook.ai,ובכל אתר אחר שאנו מפעילים (להלן, כל אחד, יחד עם ה-Sub-Domainשלו, תוכנו ושירותיו, "אתר"); ו- (ב) באפליקציה הסלולרית Anybook(ה"אפליקציה").האתר והאפליקציה, יחד ולחוד, יכונו להלן כ"שירותים". מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

1.             מבוא. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נוהלי המידע איסוף והשימוש במידע האישי שלך בקשר עםהשירותים. "מידע אישי" פירושו כל מידע העשוי לשמש, לבד או בשילוב עם מידע אחר, לצורך זיהוי אישי של אדם, לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת דוא"ל, כתובת של בית או כתובת פיזית אחרת, או פרטי קשר אחרים.

2.             תנאי שימוש והסכם רישיון למשתמש קצה. מדיניות פרטיות זומהווה חלק מתנאי השימוש שלנו אשר זמינים בכתובת  http://anybook.ai/privacy או ב-Anybook,ואשר אישרת טרם השימוש האפליקציה ("תנאים"). כל מונח שאינו מוגדרב מדיניות פרטיות זו, תהיה משמעותו בהתאם לתנאים אלו.

3.             הסכמה ושינוי. אתה לא מחויב מבחינה משפטית לספק לנומידע אישי, ואתה מאשר בזאת כי מסירת המידע האישי שלך נעשית על פי רצונך החופשי. עלידי שימוש בשירותים אתה מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף המידע האישי על ידינו למטרות המפורטות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו,אנא אל תיכנס או תשתמש בכל דרך אחרת בשירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר/באפליקציה, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר פרסומת המדיניות פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.

4.             איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו? אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:

4.1.       חשבון. על מנת להשתמש בשירותים שאנו מציעים דרך האתר ו/או האפליקציה, הנך נדרש ליצור חשבון ("חשבון"). במעמד פתיחת החשבון תתבקש לספק לנו מידע הכרחילצורך מתן השירותים באופן יעיל כגון מידע על מיקומך. באפשרותך ליצור חשבון על ידי לחיצה על כפתור 'התחברות' או 'כניסה' שאנו עשויים להציג באתר או באפליקציה המשיקיםלאתר או שירות צד שלישי ייעודי (להלן, כל אחד מהם, "חשבון צד שלישי") דוגמת פייסבוק או גוגל. פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור כמו גם את סוגי המידע (אשר עשוייםלכלול מידע אישי) שנקבל מחשבון הצד השלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו נבצע בקשר עם חשבון הצד השלישי שלך. אנא, שים לב שכדי להשתמש באפשרות זו, תצטרך שיהיה לך חשבוןצד שלישי קיים, אליו יתכן שתידרש להתחבר.

4.2.       שימוש בשירותים. במהלך שימושך בשירותים אנו עשויים לאסוף מידע אודות השימוש שלך בשירותים. בנוסף, לאחר יצירת החשבון ובמהלך השימוש באפליקציה, ייווצר עבורך "פרופיל קורא", אשר יכיל מידע לגבי העדפותיך עלבסיס הפעולות שביצעת בשירותים כגון: ז'אנרים מועדפים, סופרים אהובים, קטגוריות מועדפות וכדומה.

4.3.       'יצירת קשר'. אם תשלח אלינו בקשת "יצירת קשר", בין אם באמצעות שליחת טופס מקוון שאנו מעמידים לרשותך ובין אם על ידי שליחת דוא"ל לכתובת דוא"ל שאנו מציגים, יתכן שתידרש לספק לנומידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך.

4.4.       קבצי יומן (Log Files). אנו עשויים להשתמש בקבצי יומן. המידעבתוך קבצי היומן כולל כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), חותמת תאריך/שעה, דפי הפניה/יציאה, דפים שלחצו עליהם וכל מידע אחר שהדפדפן שלך עשוי לשלוח אלינו. אנו עשויים להשתמש במידע כזה כדי לנתח מגמות,לנהל את השירותים, לעקוב אחר תנועת המשתמשים במסגרת השירותים ולאסוף מידע דמוגרפי.

4.5.       עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות.השירותים שלנו עשויים לכלול שימוש ב"עוגיות", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת שנוכל לספקם ולהציג בפניך מידע המותאם אישית עבורך.קובץ "עוגייה" הוא קובץ טקסט קטן שיכול לשמש, למשל, לאיסוף מידע על פעילות בשירותים. קובצי עוגיות מסוימים וטכנולוגיות אחרות עשויים לשמש להחזרת מידעאישי, כגון כתובת IP, שצוינה בעבר על ידי משתמש. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. אתה יכול להגדיר כי רוב הדפדפנים יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או שתבחר לחסום קובצי עוגיות באמצעותהדפדפן שלך.

4.6.       נתוני מכשירים ניידים. אנועשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר הנייד שלך על מנת לספק ולתפעל את האפליקציה. מידע כזה עשוי לכלול את סוג המכשיר הסלולרי שלך, מערכת ההפעלה, מזהה המכשיר הניידוחותמות התאריך והשעה לשימוש באפליקציה. בנוסף, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה בתוך האפליקציה כדי לעזור לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים אשר אינם מכילים מידעאישי.

4.7.       GoogleAnalytics. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים בשירות, באילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת,ובאיזה אתרים אחרים עשו שימוש לפני שהגיעו לשירות. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics כדי לשמור ולשפר את השירות ואת המוצרים שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי. יכולתה של גוגל להשתמש ולשתף במידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות ביקוריך בשירות ושימוש בו, מפורטת בתנאי שירות של Google Analytics, הזמינים בכתובת  ,http://www.google.com/analytics/terms/us.html ועל ידי מדיניות הפרטיות של גוגל, הזמינה בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל ללמוד עוד על האופן שבו גוגל אוספת ומעבדת נתונים באופן ספציפי בקשר עם Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנועאת השימוש בנתונים שלך על ידי Google Analytics באמצעות הורדהוהתקנה של תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics, הזמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

5.             הדרך בה אנו משתמשים במידע אישי. אם אתה מוסר, אואנו אוספים, מידע אישי באמצעות השירותים, אנו עשויים להשתמש במידע אישי זה בדרכיםהבאות, דרך כל ערוץ תקשורת מקובל, כולל דואר אלקטרוני, מסרון, דואר פקס וכו':

5.1.       אנו נשתמש במידע האישי שלך על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו, ליצור אתך קשר בנוגע לשירותים ולתוכניות או הצעות מסוימות שאולי נרשמת אליהן, וכדי לזהות ולאמת את הגישה שלך לחלקי השירותים שאליהם אתה רשאי לגשת.

5.2.       כדי לשלוח לך תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים ולמוצרינו, זאת בהתאם לדין החל; ביכולתך לדרוש להיות מוסר מרשימת תפוצה זו בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בניוזלטר אשר יישלח אליך.

5.3.       לצורך טיפול בבקשותיך ומתן מענה לפניות ולתלונות.

5.4.       לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין.

5.5.       לצורך התגוננות בהליכים משפטיים.

5.6.       על מנת לאתר, למנוע או לטפל בדרך אחרת בנושאי הונאה או אבטחה וכן על מנת להגן מפניפגיעה בזכויות, רכוש או בטיחות אניבוק, המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.

6.             אופן שיתוף המידע האישי על ידינו

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורךלעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

6.1.       לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר, האפליקציה והשירותים הכלולים בהם.

6.2.       אם נידרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.

6.3.       במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגדנובגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם וככל שיהיו, בינך לבנינו או בינך ובין מי מטעמנו.

7.             שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי(כמוגדר להלן) או לחשוף אותו לספקי שירותים של צד שלישי על מנת לשפר את השירותים שלנו ולשפר את חווייתך את השירותים. אנו עשויים לחשוף מידע אנונימי (עם או בלי תמורה) לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי"פירושו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודותהשימוש בשירותים שלנו.

8.             ביטול הסכמה. אתה יכול לבחור שלא לקבל מאיתנו דוא"ל עתידי לקידום מכירות, פרסום או דוא"ל אחר על ידי בחירה בקישורביטול הרישום הנמצא בתחתית כל דוא"ל שאנו שולחים. לידיעתך, גם אם אתה מבטל את הסכמתך לקבל את הודעות הדוא"ל האמורות לעיל, אנו עשויים בכל זאת לשלוח לך תגובה לכל בקשת "יצירת קשר" וכן להודעות דוא"ל מנהליות (למשל, בקשר לבקשה לאיפוס סיסמה) הדרושות בכדי להקל השימוש שלך בשירותים.

9.             הזכויות שלך. אתה יכול לבקש לעיין במידע האישי שלך.בנוסף, במקרה של מידע לא מדויק, אתה יכול לבקש למחוק ו/או לתקן את המידע האישי.אתה יכול להגיש את בקשותיך על ידי שליחת דוא"ל אל  info@anybook.ai. הדוא"ל שלךצריך לכלול פרטים אשר הולמים את בקשתך.

10.         אינטראקציה עם וקישורים למוצרי צד שלישי. השירותים עשוייםלאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, יישומי תוכנה ניידים ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחדמהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי כאמור. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי.בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו.

11.         פרטיות ילדים. השירותים לא נועדו לשימוש ע"יילדים מתחת לגיל 18.

12.         אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו מקפידים על סטנדרטים מקובלים בתעשייה, כולל שימוש באמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים מתאימים, כדי להגן על המידע האישי שסופק לנו. עם זאת, שום שיטת העברה דרך האינטרנט, או שיטה לאחסון אלקטרוני, אינה מאובטחת ב-100%. לכן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים סבירים מקובלים להגנה על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת או סודיותו. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחה בשירות, תוכל ליצור אתנו קשר בכתובת Info@anybook.ai.

13.         מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגיםעם ישות צד שלישי, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה לכך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי בנוגע לאירועים הנ"ל.

14.         התחייבות. אנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנה על פרטיותך באופן מקוון היא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל העת את השירות שלנו כדי לעמוד בדרישות אלה. אם יש לך הערות או שאלותבנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, או בנוגע למידע האישי שלך שאנו מאחסנים ומשתמשים בו,אנא פנה אלינו לכתובת Info@anybook.ai. 

עודכן לאחרונה: מאי 2021